อันดับที่ 1 : งานขาย 17,000-19,000 อัตรา


ถ้าพูดถึงงานที่มีการเปิดรับมากที่สุด งานขายก็คงจะไม่มีทางพลาดที่จะอยู่ในอันดับแรก ๆ เสมอ เพราะพนักงานขายเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท แต่การที่บริษัทจะหาพนักงานขายเก่ง ๆ ได้สักคน ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพนักงานขายเป็นเสมือนแนวหน้าที่ต้องเข้าไปแนะนำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์หรือจุดเด่นของสินค้าจนตัดสินใจซื้อในที่สุด จึงจำเป็นจะต้องมีทั้งความรู้ในสินค้า รวมไปถึงทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่าง ๆ อีกด้วย

อันดับที่ 2 : งานช่างเทคนิค 9,000-11,000 อัตรา

 

องค์กรที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ก็ล้วนต้องใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ กันทั้งสิ้น อีกทั้งประเทศไทยเราก็ยังนับว่าเป็นประเทศที่มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากด้วยนะคะ ดังนั้นคนที่ทำอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา หรือแม้แต่ควบคุมการใช้งานต่าง ๆ อย่างช่างเทคนิค / อิเล็กทรอนิกส์ / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์ จึงเป็นที่ต้องการมาก และเป็นอาชีพที่เปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายระดับการศึกษา ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรับผิดชอบของงานอีกด้วยนะคะ

อันดับที่ 3 : งานผลิต / ควบคุมคุณภาพ 7,000-8,000 อัตรา

 

แม้จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีอยู่ในทุก ๆ ธุรกิจหรือองค์กร แต่งานสายการผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงานก็เป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีอัตราการเปิดรับสูงเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยความที่ประเทศเราเป็นฐานการผลิตสินค้ามากมายทั้งจากองค์กรภายในประเทศและต่างชาติ จึงทำให้สายงานนี้เป็นที่ต้องการของตลาดงานจำนวนมากเลยค่ะ เพราะกว่าที่สินค้าจะสามารถขายออกสู่ตลาดและทำกำไรให้กับบริษัทได้นั้น ต้องมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ว่า สินค้านั้นจะต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งตำแหน่งงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นฝ่ายผลิต ที่ต้องคอยวางแผนดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ออกมาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

อันดับที่ 4 : งานบริการลูกค้า 6,000-7,000 อัตรา

 

เมื่อคนซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วพบปัญหาในการใช้งาน ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องอยากสอบถามอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ บุคคลกลุ่มแรก ๆ ที่จะต้องพูดคุยกับลูกค้าก็คือคนที่ทำงานบริการลูกค้า หรือลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะต้องคอยดูแล ให้คำแนะนำ รวมถึงประสานงานหาทางแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ จนไปถึงขั้นตอนบริการหลังการขาย จึงเป็นอีกหนึ่งสายงานที่หลาย ๆ บริษัทขาดไม่ได้นั่นเองค่ะ

อันดับที่ 5 : งานบัญชี / การเงิน อยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 อัตรา

 

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม การบริหารจัดการเงิน และ และสินทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งคนที่มีหน้าที่ในส่วนนี้ก็คือคนที่ทำงานสายบัญชี / การเงินนั่นเองค่ะ ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของสายอาชีพนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และใช้ประกอบการตัดสินใจด้วย เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในองค์กรเลยนะคะ

ข้อมูลจาก
//www.jobthai.com