5 ปัจจัยสำคัญ  สิ่งที่คนในองค์กรต้องการใน งานออนไลน์

เหล่านี้คือปัจจัย 5 สิ่ง ที่องค์กรจำเป็นจะต้องมี เพื่อช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

1.การได้รับการยอมรับ เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับพนักงานในองค์กรทุกคน ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับปฏิบัติด้วยการยอมรับนับถือ พวกเขาจะตอบรับการทำงานอย่างดี ส่วนหนึ่งของการแสดงความยอมรับนับถือคือการชมเชย หรือให้การตอบรับในเรื่องการทำ งาน ออนไลน์

2.พนักงาน ต้องการที่จะรู้สึกว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มของพนักงานที่มีความสามารถ นั่นหมายความว่า พวกเขาทุกคนจะต้องรู้และเข้าถึงข้อมูล ได้รวดเร็วเท่าๆ กัน เมื่อพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลการทำ งานออนไลน์ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ระยะเวลาในการทำงานก็จะลดลง และงานจะเสร็จเร็วมากขึ้น

3.พนักงานต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพ การเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือเรียนคอร์สพิเศษเพิ่มเติม จะถูกนำกลับมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานส่วนมากก็ชอบวิธีนี้

4.พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การให้พนักงานได้มีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น ช่วยผลักดันให้เกิดการทำ งานออนไลน์ อย่างละเอียดรอบคอบ และจะช่วยให้องค์กรได้พัฒนาอย่างเต็มที่

5.พนักงานต้องการสภาวะการเป็นผู้นำ พวกเขาต้องการรู้สึกถึงการยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือตำแหน่งที่ถูกกำหนดให้มีความสำคัญ พนักงานบางคนยังชอบที่จะอยู่ในตำแน่งที่สูงกว่าความสามารถของตัวเอง และ งานออนไลน์ อีกเป็นจำนวนมาก ปรารถนาจะมีลูกมือที่ไว้ใจได้สักคน ที่จะคอยช่วยเหลือในงานเล็กๆ น้อยๆ ได้

หากปัจจัยเหล่านี้สามารถอยู่ในองค์กรได้ตลอดไป มันจะกลายเป็นแรงกระตุ้น และช่วยเพิ่มความสุขของการทำ งานออนไลน์ ได้อย่างต่อเนื่อง และองค์กรก็จะมีประสิทธภาพมากขึ้น

สร้างเม็ดเงินให้เป็นรายได้หลักให้กับคุณด้วยการ ทำงาน รูปแบบใหม่ในแบบที่คุณต้องการในปัจจุบันของโลก ออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณ คุณสามารถ สร้างรายได้ ผ่าน อินเตอร์เน็ต และไม่ใช่การ ทำงาน ธรรมดาแต่มันยังสามารถเป็น ธุรกิจ ให้กับชีวิตของคุณได้

error: Content is protected !!
000webhost logo