ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จและประสิทธิภาพของการทำงาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งด้านรายได้และตำแหน่งที่สูงขึ้น หากคุณสามารถรักษาระดับการทำงานให้มีผลงานอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ก็จะย่อมส่งผลต่อความสำเร็จที่มากขึ้นตามไปด้วย

แต่ระยะเวลาการทำงานหลายปีอาจทำให้ความเบื่อหน่าย จำเจเกิดขึ้นกับคุณได้ คุณควรสำรวจอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ่อยๆ และปรับมุมมองทัศนคติให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จและความสุขในการทำงาน ดังต่อไปนี้


6 ปัจจัยหลักผลักคุณสู่ความสำเร็จในการทำงาน

1.ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย
หากมีความตั้งใจ ความทุ่มเทก็จะเกิดตามไปด้วย ความเพียรพยายาม ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะทำให้คุณทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด

2.พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
จงหมั่นหาความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจากข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมเราอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการเรียนรู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คิดค้นหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเอง ความสำเร็จในหน้าที่การงานจึงไม่หยุดนิ่งตามไปด้วย

3.ความคิดสร้างสรรค์ คือกุญแจอีกดอกหนึ่งสู่ความสำเร็จ
ความแปลกใหม่ หรือความหลากหลายต่อรูปแบบการทำงานทำให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานประทับใจและจดจำคุณได้เป็นอย่างดี การไม่ยึดติดรูปแบบ การคิดบวกและแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่หลากหลายตามไปด้วย

4.ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็สำคัญไม่แพ้กัน
การสื่อสารทั้งการพูด การแสดงออก และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ละระดับจะมีผลต่อความสำเร็จของงานที่ทำทั้งสิ้น การสื่อสารสองทางอย่างชัดเจน เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และคิดบวก คือเคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

5.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เป็นทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเชื่อมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการทำงาน การคิดค้นและสร้างสรรค์งาน รวมไปถึงทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น

6.การบริหารเวลา
ทักษะการบริหารเวลาคืออัจฉริยภาพของคนๆ นั้น เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงที่สุดต่อมนุษย์ทุกคนไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ยากดีมีจน เพศ และอายุ ทุกคนมี 24 ชั่วโมงใน 1 วัน 365 วันใน 1 ปีเท่ากัน ดังนั้นความได้เปรียบ เสียเปรียบของคนทำงานจึงอยู่ที่ทักษะการบริหารจัดการเวลาให้เหนือกว่าคนอื่น แล้วความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน และชีวิตส่วนตัวจึงตามมาด้วย

ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นต้องมีและทำให้เกิดกับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว เป็น “หัวใจสำคัญ” ของหลักการและแนวทางนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดทั้งของตัวเองและองค์กรด้วย

ความสำเร็จในการทำงาน

การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราไม่มีใครที่ไม่ทำงาน เพราะการทำงานทำให้เรามีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นของการดำรงชีวิต แต่สำหรับหน้าที่การงานของแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป แล้วจะทำอย่างไรเราถึงจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในการทำงาน วันนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าสูตรความสำเร็จในการทำงานนั้นเป็นอย่างไร

1. การมีจิตใจที่สงบ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเวลาที่คุณเกิดปัญหาคำพูดคำนี้ใช้ได้ผลดีทีเดียวค่ะ เพราะการที่คุณมีสมาธิ มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น จะทำให้คุณเกิดปัญญาและมีสติในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดีค่ะ

2. การมีทัศนคติที่เป็นบวก หากคุณมีความคิดมองโลกในแง่ดี เมื่อเจอกับปัญหาหรืออุปสรรค์คุณก็จะคิดว่าสิ่งเปล่านี้เป็นหนทางหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เราเก่งกล้ามากยิ่งขึ้น ทำให้คุณเกิดความเชื่อหมั้นในตัวเองและไม่ท้อถอยอีกด้วยค่ะ

3. การเป็นคนตรงต่อเวลา เราทุกคนถูกปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และรู้จักตรงต่อเวลามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ จนมาถึงการใช้ชีวิตในการทำงานด้วย ดังนั้นการที่คุณมาทำงานสาย เจ้านายหรือหัวหน้าก็คงไม่ชอบ แล้วยิ่งถ้าคุณผิดนัดลูกค้าด้วยละก็ ผลเสียคงตามมาอีกมากมาย

4. มีความอดทน ข้อนี้จะสอดคล้องกับการมีจิตใจที่สงบ เพราะการจะระงับอารมณ์ได้ดีต้องมีความอดทนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยโอกาสหรืออดทนต่อปัญหาและความยากลำบากในการทำงานด้วย

5. ความเป็นมืออาชีพ ในการทำงานคุณควรทำตัวให้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานเหล่านั้นของคุณ โดยหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และควรฝึกทักษะในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาฝีมือให้มีความก้าวหน้าขึ้นไป ถ้าคุณทำงานอย่างมืออาชีพ ก็จะเป็นที่ชื่นชมและความพอใจ รวมถึงไว้วางใจของเจ้านายที่จะให้คุณดูแลงานของเขาต่อไป

6. การเป็นคนสุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน จะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู และก็อยากให้ความช่วยเหลือ ยิ่งถ้าคุณมีตำแหน่งใหญ่โตด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม เพราะจะทำให้ผู้อื่นยิ่งเกรงใจเรามากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม การที่คุณทำตัวหยิ่งยโส แข็งกระด้าง ย่อมเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้าง และไม่มีใครอยากจะคบหาหรือให้ความช่วยเหลือคุณเลย

คราวนี้เราคงรู้กันแล้วนะคะว่าสูตรสำเร็จอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีอะไรบ้าง นอกจากนี้การดำเนินชีวิตการทำงานอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนจะทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วยค่ะ

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

error: Content is protected !!
000webhost logo