สำหรับนักศึกษาจบใหม่ประสบการณ์ฝึกงานสำคัญอย่างไร

สำหรับนักศึกษาจบใหม่หลายคนอาจสงสัยว่าในการสมัครงาน จะสามารถแนะนำตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจ หรือจะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้จากที่ไหน เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน ซึ่งสิ่งที่บริษัทมองหาจากนักศึกษาจบใหม่ นอกจากจะเป็นเรื่องของไหวพริบ ทัศนคติ ทักษะต่าง ๆ แล้ว ก็คือ ประสบการณ์ในการฝึกงาน เพราะบางครั้งประสบการณ์เหล่านั้นสามารถต่อยอดในการทำงานได้ และยังแสดงถึงความพยายามในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อีกด้วย

เห็นได้ว่าการฝึกงานเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะฝึกงานในช่วงปิดเทอม ควรเริ่มมองหาที่ฝึกงานตั้งแต่เนิ่น ๆ และตั้งเป้าหมายในชีวิตให้เป็นแบบแผนมากขึ้น ซึ่งในวัยนี้ส่วนมากจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอยากทำอาชีพอะไร แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าในระยะยาวสามารถต่อยอดอะไรได้บ้าง การที่เรามีเป้าหมายชัดเจนจะทำให้เราสามารถวางแผนในการฝึกงานให้ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และต่อยอดในการทำงานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือขอบเขตงานโดยรวม, ประเภทธุรกิจ, สัญชาติบริษัท ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกงาน หากเราสนใจที่จะทำอะไร ก็ควรที่จะไปลองสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงด้วย จะได้รู้ตัวว่าแท้ที่จริงแล้วเราเหมาะกับงานนั้นจริงๆรึเปล่า หากใช่หรือไม่ใช่อย่างไร จะได้ไหวตัวทัน และไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

ซึ่งเป้าหมายของการฝึกงานนั้น ไม่ใช่แค่เพียงเข้าไปสำรวจบรรยากาศการทำงานของบริษัท หรือเก็บชั่วโมงการฝึกงานเท่านั้น แต่ควรมีจุดมุ่งหมายคือ การเข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง ได้เรียนรู้สไตล์การทำงานของแต่ละคน ระบบการทำงานของบริษัทเป็นอย่างไร และสิ่งที่เราจะได้รับจากการฝึกงาน เป็นต้น

โดยนักศึกษาสามารถหาที่ฝึกงานได้หลากหลายช่องทาง ในปัจจุบันมีบริษัทเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีตำแหน่งงานที่รับสมัคร รวมทั้งจำนวนที่รับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาที่กำลังจะเข้ารับการฝึกงานควรค้นหาตัวเองก่อนอันดับแรกว่าต้องการงานลักษณะไหน องค์กรแบบใด และเริ่มค้นหาที่ฝึกงานตามช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซด์จัดหางานต่าง ๆ ซึ่งมักลงประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรวมอยู่ด้วยหรือ เว็บไซต์สำหรับการฝึกงานโดยตรง และอีกเว็บไซต์ที่สำคัญ เพื่อสร้าง ประสบการณ์ฝึกงาน คือประกาศรับสมัครจากเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ โดยตรงค่ะ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถดูข้อมูลจากบอร์ดที่ทางมหาวิทยาลัยมักจะมีการติดประกาศรายชื่อบริษัทที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงมีบอกจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทนั้น ๆ ในปีที่ผ่านมาด้วย ทำให้สามารถสอบถามรุ่นพี่ถึงแนวทาง และประสบการณ์ในการฝึกงานนั้นได้โดยตรง

เทคนิคในการเตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อสร้าง ประสบการณ์ฝึกงาน ให้มีประสิทธิภาพ

1. เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
การที่เราเข้าไปฝึกงานเท่ากับว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ทำงาน บวกกับการที่เป็นน้องเล็กสุดในบริษัท ดังนั้นเราจึงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดรับฟังสิ่งที่คนอื่นแนะนำ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่คนสอนงานอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้น ๆ จงทำตัวเหมือนกับน้ำที่ไม่เต็มแก้ว เพื่อเป็นการรับสิ่งใหม่ๆ หรือหากลงมือทำสิ่งใดแล้วยังไม่ดีพอ เมื่อมีคนแนะนำ ก็ให้รับฟังคำชี้แนะด้วยความกระตือรือร้น เป็นผู้ฟังที่ดีและมีทัศนคติเชิงบวกเพื่อ ประสบการณ์ฝึกงาน สำหรับการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
แม้ว่าจะเป็นเพียงการฝึกงาน ไม่ใช่การทำงานจริง แต่ผู้ฝึกงานก็ควรที่จะทุ่มเทให้กับการฝึกงานอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานให้ทันกำหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อแสดงให้บริษัทเห็นถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และความสามารถว่าเราพร้อมที่จะทำงาน หากบริษัทเห็นถึงความสามารถ และความเหมาะสมก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทนั้นอีกด้วยค่ะ

3. ตรงต่อเวลาเสมอ
สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ เวลา เพราะเวลาในโลกธุรกิจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ในสายงานบางอย่างเพื่อ ประสบการณ์ฝึกงาน เช่น ในกระบวนการผลิต การผลิตที่ล่าช้าไปเพียงเสี้ยววินาที อาจก่อให้เกิดผลเสียหายตามมามากมายมหาศาล ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับเวลา โดยการเป็นคนตรงต่อเวลา มาถึงที่ทำงานก่อนสัก15 นาทีเพื่อมาพักผ่อน และเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน และเมื่อมีนัดหมายนอกสถานที่ก็จะต้องศึกษาเส้นทางในการเดินทางก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะได้จัดสรรเวลา และเป็นคนตรงต่อเวลาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

4. กล้าซักถาม และปรึกษา
จงอย่ากลัวที่จะซักถาม เพราะถ้าคุณเก็บมันไว้ คุณก็จะไม่มีวันได้รู้ในคำตอบ หากสงสัยสิ่งใด ให้ถามในเวลาที่เหมาะสม หาโอกาสที่จะสักถามจากคนรอบตัว ไม่ว่าเป็นเป็นหัวหน้า หรือรุ่นพี่ในแผนกของเรา หากเรามีวิธีการพูดที่ดี มีความตั้งใจในการทำงาน เชื่อว่าทุกคนต้องเห็น และรู้สึกชื่นชม หากเรามีความสนใจ ใส่ใจในงานที่ทำ และเมื่อรู้สึกว่ามีปัญหา โดยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน และไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้คนเดียว ก็สามารถสอบถามคนอื่นๆได้จะเป็น ประสบการณ์ฝึกงาน เพราะการที่เราได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาจากคนที่มีประสบการณ์ตรงย่อมดีกว่าการที่เราแก้ไขปัญหาผิดๆถูกๆอยู่คนเดียว ซึ่งอาจนำพาให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ขึ้นตามมาได้

5. แต่งกายให้สุภาพ เหมาะสมกับงาน
ส่วนมากในการฝึกงาน ทางบริษัทจะให้ใส่ชุดนักศึกษา เพื่อความสะดวกสบาย และเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนระหว่างพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน แต่ถ้าหากทางบริษัทอนุโลมให้สามารถการแต่งกายได้อย่างอิสระ ก็ควรแต่งกายให้เหมาะสม เพราะถือเป็นการให้เกียรติสถานที่ แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้อีกด้วย

สำหรับประโยชน์จากการ ประสบการณ์ฝึกงาน นั้นมีมากมาย

โดยจะขอพูดถึงประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงาน รวมถึงทักษะต่างๆ ที่จะได้รับหลังจากการฝึกงาน เหมือนได้เรียนรู้การทำงานจริง ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน ทำให้เห็นภาพวิธีการทำงาน
ได้อย่างชัดเจน วิธีการแก้ปัญหา และการจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน

2. ฝึกการปรับตัว และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเราก็จะเข้าสู่โลกของการทำงาน เข้าสู่สภาพสังคมใหม่ ๆ ได้ทำงานกับคนหลากหลายวัย มาจากหลากหลายที่ เป็นการฝึกให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้น และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

3. ฝึกฝนให้ตนเองเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น การมาทำงานตรงต่อเวลา ส่งงานตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น เพราะการฝึกงานนั้นมีความจริงจังมากกว่าตอนเรียน เหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราพร้อมสำหรับการทำงานหรือไม่

4. ได้เรียนรู้ถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น outlook ได้เรียนรู้แบบฟอร์ม ภาษาในการเขียน mail, การใช้ Excel ในการคำนวณ และจัดแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน วิธีการจัดระบบไฟล์งานฯลฯ

5. มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทที่ได้ฝึกงาน หากเราสามารถพิสูจน์ให้ทางบริษัทเห็นว่าเรามีศักยภาพเพียงพอ หรือมีความสนิทสนมกับพี่ๆที่ทำงาน ก็มีโอกาสได้รับการทาบทาม หรือได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือหากไม่ได้ทำงานที่นี่ต่อ อย่างน้อยการที่เรามี ประสบการณ์ฝึกงาน แล้วเราสามารถอธิบายให้ทางผู้สัมภาษณ์เห็นถึงสิ่งที่เราได้รับจากการฝึกงาน ก็จะทำให้เรามีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้น

ถ้าวันนี้เรามีรายได้เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งมันคงจะดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมองดูทางนี้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานออนไลน์อยู่ นี้อาจจะเป็นการหางานออนไลน์ที่คุณกำลังตามหา
เพราะมันเป็นทำงานออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหางานออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตและที่สำคัญทุกอย่างเราทำผ่านระบบ ออนไลน์ หมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดว่านี่คือการตามหางานออนไลน์ ที่แท้จริงอยู่แล้วเป็นการหางานออนไลน์ ที่คุณมองหากันอย่างยาวนาน ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเอง

error: Content is protected !!
000webhost logo