หางานใหม่เพื่อบริหารสายงานที่เราทำอยู่

หางานใหม่เพื่อบริหารสายงานที่เราทำอยู่

หางานใหม่เพื่อบริหารสายงานที่เราทำอยู่

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความท้าทายทางธุรกิจก็ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องวางแผนกำลังคนและปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการจัดทำโครงการทั้งแบบเดิมและแบบใหม่เพื่อสนับสนุนบริษัทของท่านตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่บริการแจ้งให้พนักงานทราบไปจนถึงการแยกทางกันและการช่วยหางานใหม่

ท่านจะช่วยให้พนักงานเปลี่ยนสายงานใหม่อย่างไร?

กำลังคนขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

มันเป็นเรื่องของการระดมสรรพกำลังตามกลยุทธ์และการปรับขนาดทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของท่าน ลดอัตราการออกจากงาน และรักษาความสามารถในการผลิตของพนักงานที่ไม่ได้รับผลกระทบ

 

โซลูชั่นของ Right Management ประกอบด้วย:

การช่วยหางานใหม่ (Outplacement)

การตัดสินใจทางอาชีพ (Career Decision)

การโยกย้ายพนักงานภายในองค์กร (Redeployment)

ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)

 

คุณภาพของบริการช่วยหางานใหม่ที่ไม่มีใครเทียบได้

เมื่อตลาด โครงสร้างหรือภารกิจที่เปลี่ยนไปทำให้บริษัทจำเป็นต้องวางแผนและปรับโครงสร้างกำลังคนใหม่ องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างก็เลือกใช้บริการของ Right Management ที่จริงลูกค้ากว่า 89% พอใจกับความสามารถของเราในการร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จของบริการช่วยหางานใหม่ที่เราเสนอ และลูกค้ากว่า 98% ของเราจะแนะนำเพื่อนร่วมงานให้ใช้บริการของเรา

เราให้บริการช่วยหางานใหม่แก่บุคลากรทุกระดับและรูปแบบ ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานต้อนรับ

 

การฝึกอบรมเพื่อหางานใหม่และการสนับสนุนการแจ้งให้พนักงานทราบ

การให้ Right Management เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณของการลดจำนวนพนักงานจะช่วยให้การเปลี่ยนงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในการใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งแบบเดิมและแบบใหม่เพื่อสนับสนุนบริษัทของท่านตลอดกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การแจ้งพนักงานไปจนถึงการเลิกจ้าง เราจะอยู่เคียงข้างท่านเพื่อตอบคำถามทุกข้อจากพนักงาน ให้คำปรึกษาแก่พนักงานว่าควรทำอย่างไรต่อไป และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานในการเปลี่ยนไปสู่สายงานที่เหมาะสมต่อไป

 

RightChoice

ในฐานะผู้นำในตลาด เราจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเป็นไปของสถานประกอบการในปัจจุบัน Right Management มีโปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการหางานใหม่ของผู้ใช้บริการแต่ละราย ทั้งในสำนักงานและอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ผู้สมัคร RightChoice ทุกคนจะได้ประโยชน์จากขั้นตอนที่เหมาะสมกับตนเองในการเปลี่ยนงานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูง (เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร) และการเชื่อมต่อกับทรัพยากรสำคัญจนกว่าจะได้งานใหม่ โซลูชั่นอื่นๆ ของเรา ได้แก่ Life Options ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนขั้นตอนต่อไปในการทำงานของตน (การเกษียณอายุ งานนอกเวลา หรือกิจกรรมหลังเกษียณ)

 

โซลูชั่น Key Executive Service

การออกจากงานและการบริหารสายอาชีพของผู้บริหารระดับสูงมีข้อพิจารณาที่ซับซ้อนมากมายทั้งสำหรับองค์กรและตัวผู้บริหารเอง โซลูชั่น Key Executive Service ของเราเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายอย่างสมบูรณ์แบบโดยจะประกอบด้วยที่ปรึกษาระดับอาวุโสเพื่อนำเสนอเนื้อหาและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะแก่ผู้บริหารสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบในระดับสูงแก่องค์กร ที่ปรึกษาเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ระบบข้อมูลของธุรกิจและผู้ประสานงานส่วนตัว ลูกค้าของ Key Executive Service สามารถเข้าถึงคณะที่ปรึกษา (Advisory Board) เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล ค่าตอบแทนผู้บริหาร การวางแผนการเงิน แหล่งเงินสำหรับการลงทุนและอื่นๆ

 

โปรแกรมประเภทหมู่คณะ (Group Programs)

บริการแบบหมู่คณะจะมีลักษณะเหมือนเวิร์คช็อปภายใต้การนำของที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถจัดการกับการหางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำเวิร์คช็อปทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพัฒนาทักษะการหางานและการสร้างเครือข่าย และในขณะเดียวกันก็มีเวลามากพอสำหรับการฝึกปฏิบัติและการสวมบทบาทสมมุติ

 

Career Centers

Career Centers ของ Right Management เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการช่วยหางานใหม่แก่พนักงานจำนวนมาก (เกิน 100 คน) บริษัทสามารถเลือกใช้โซลูชั่นแบบครบวงจรซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะที่ออกแบบมาให้เหมาะกับวัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างศูนย์จัดหางานภายในพื้นที่ของบริษัทขึ้นมาโดยเฉพาะหรือไม่

 

โซลูชั่นการใช้งานเทคโนโลยี (Enabling Technology Solutions)

เทคโนโลยีที่สนับสนุนโซลูชั่นการให้บริการจัดหางานให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างของเรานับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดในวงการธุรกิจ ทั้งนี้เราได้ออกแบบเทคโนโลยีต่างๆ เช่น iView และ RightEverywhere? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอื่นๆ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อ เครือข่าย ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆ ให้กลายเป็นโอกาสในการทำงาน

 

การโยกย้ายพนักงานทำให้องค์กรมีพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

อาจมีบางครั้งที่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งภายในองค์กร โซลูชั่นการโยกย้ายพนักงานภายในองค์กร (Redeployment) ของ Right Management เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินความต้องการกำลังคนของตนในบางหน่วยงานที่กำลังขยายตัวขององค์กรและโยกย้ายพนักงานที่มีความสามารถไปรับหน้าที่หรือบทบาทใหม่ภายในบริษัท กระบวนการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการเพิ่มความผูกพันกับองค์กร

การตัดสินใจทางอาชีพของพนักงาน (Individual Career Decisions)

เมื่อธุรกิจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางองค์กรที่สำคัญ อันเป็นผลมาจากความผันผวนของตลาด เทคโนโลยีใหม่ การใช้ระบบและกระบวนการ หรือการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ กำลังคนของท่านจะต้องมีความรู้และข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างเหมาะสม Career Decision เป็นโซลูชั่นที่สะท้อนการรู้จักตนเองและการตัดสินใจทางอาชีพ กิจกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานรู้จักตัวเองมากขึ้น ทำให้พวกเขาค้นหาว่าตนเองต้องการอะไรและจะให้อะไรแก่องค์กร ทำให้พนักงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางสายอาชีพของตนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม

 

โซลูชั่นความก้าวหน้าทางอาชีพเชิงรุก (Proactive Career Development Solutions)

กุญแจสู่การประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การที่องค์กรมีคนที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อทำงานให้สำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร Right Management ช่วยให้องค์กรสามารถระบุทักษะและความสามารถที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ Career Development เป็นกระบวนการที่ช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ทำให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในองค์กร ทำให้พนักงานมีความผูกพันในระดับสูงกับองค์กร และเพิ่มความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

You Might Also Like